Support » Lisäosat ja muokkaukset » Lisäosan lokalisointi – yksi näkemys

  • [Minkä tahansa] ohjelmistotuotteen kotoistaminen eli lokalisointi kannattaa tehdä siten, että lopputuote tulee palvelemaan mahdollisimman sujuvasti sen tulevia käyttäjiä. Yleensä tarkoittaa: ei siis lokalisoijaa itseään.

    Onnistumisen mahdollisuus kasvaa kun lokalisointiprojekti aloitetaan määrittämällä toimivat perusajatukset työn perustaksi (…based on sound principles). – Tätä silmällä pitäen, lyhyt opas voi joskus kohottaa lopputuloksen laatua.

    Eräs opas alkaa näin:
    ”Tässä kirjoituksessa käsitellään tapoja, joilla Avoimen koodin käännösprojekti voi pyrkiä tavoittelemaan suurta käyttäjämäärää ja minimoida käyttäjätuen tarpeen. – Jos käännät pienelle, rajatulle kohdeyleisölle ja haluat maksimoida tulot käyttäjätuesta, niin toimi päinvastoin kuin alla esitetään…”

    Opas on täällä: http://www.swratkaisut.com/downloads/sw-lokalisointi-ja-kaannos.pdf

  • The topic ‘Lisäosan lokalisointi – yksi näkemys’ is closed to new replies.