Support » Asennus » Warning: cannot modify header information

 • Sain wordpressin asennettua mutta kirjautumisikkunassa näkyy virheilmoituksia ja kirjauduttuani tulee vain lisää virheilmoituksia. Huomasin että tästä samasta aiheesta oli jo keskustelu, mutta siinä ei selvinnyt mistä johtui. Tarkistin onko tyhjää yms. merkkejä wp-config.php-tiedoston alussa ja lopussa, muttei löytynyt.

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/xxxxxx/public_html/wordpress/wp-config.php:1) in /home/xxxxxx/public_html/wordpress/wp-login.php on line 353

  Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/xxxxxx/public_html/wordpress/wp-config.php:1) in /home/xxxxx/public_html/wordpress/wp-login.php on line 365

  Tässä wp-config.php-tiedoston sisältö:

  <?php
  /**
   * WordPressin perusasetukset.
   *
   * Tämä tiedosto sisältää seuraavat asetukset: MySQL-asetukset, Tietokantataulun etuliite,
   * henkilökohtaiset salausavaimet (Secret Keys), WordPressin kieli, ja ABSPATH. Löydät lisätietoja
   * Codex-sivulta {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing
   * wp-config.php}. Saat MySQL-asetukset palveluntarjoajaltasi.
   *
   * Automaattinen wp-config.php-tiedoston luontityökalu käyttää tätä tiedostoa
   * asennuksen yhteydessä. Sinun ei tarvitse käyttää web-asennusta, vaan voit
   * tallentaa tämän tiedoston nimellä "wp-config.php" ja muokata allaolevia arvoja.
   *
   * @package WordPress
   */
  
  // ** MySQL asetukset - Saat nämä tiedot palveluntarjoajaltasi ** //
  /** WordPressin käyttämän tietokannan nimi */
  define('DB_NAME', 'xxxxx');
  
  /** MySQL-tietokannan käyttäjätunnus */
  define('DB_USER', 'xxxxx');
  
  /** MySQL-tietokannan salasana */
  define('DB_PASSWORD', 'xxxxx');
  
  /** MySQL-palvelin */
  define('DB_HOST', 'localhost');
  
  /** Tietokantatauluissa käytettävä merkistö. */
  define('DB_CHARSET', 'utf8');
  
  /** The Database Collate type. Älä muuta tätä jos et ole varma. */
  define('DB_COLLATE', 'utf8_swedish_ci');
  
  /**#@+
   * Authentication Unique Keys and Salts.
   *
   * Muuta nämä omiksi uniikeiksi lauseiksi!
   * Voit luoda nämä käyttämällä {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org palvelua}
   * Voit muuttaa nämä koska tahansa. Kaikki käyttäjät joutuvat silloin kirjautumaan uudestaan.
   *
   * @since 2.6.0
   */
  define('AUTH_KEY',     'oma uniikki lauseesi');
  define('SECURE_AUTH_KEY', 'oma uniikki lauseesi');
  define('LOGGED_IN_KEY',  'oma uniikki lauseesi');
  define('NONCE_KEY',    'oma uniikki lauseesi');
  define('AUTH_SALT',    'oma uniikki lauseesi');
  define('SECURE_AUTH_SALT', 'oma uniikki lauseesi');
  define('LOGGED_IN_SALT',  'oma uniikki lauseesi');
  define('NONCE_SALT',    'oma uniikki lauseesi');
  /**#@-*/
  
  /**
   * WordPressin tietokantataulujen etuliite (Table Prefix).
   *
   * Samassa tietokannassa voi olla useampi WordPress-asennus, jos annat jokaiselle
   * eri tietokantataulujen etuliitteen. Sallittuja merkkejä ovat numerot, kirjaimet
   * ja alaviiva _.
   *
   */
  $table_prefix = 'wp_';
  
  /**
   * WordPressin kieli.
   *
   * Muuta tämä WordPressin kieliasetusten muuttamiseksi. Vastaavasti nimetty
   * kielitiedosto pitää asentaa hakemistoon wp-content/languages. Esimerkiksi,
   * asenna de.mo wp-content/languages -hakemistoon ja muuta WPLANG:in arvoksi 'de'
   * käyttääksesi WordPressiä saksan kielellä.
   */
  define ('WPLANG', 'fi');
  
  /**
   * Kehittäjille: WordPressin debug-moodi.
   *
   * Muuta tämän arvoksi true jos haluat nähdä kehityksen ajan debug-ilmoitukset
   * Tämä on erittäin suositeltavaa lisäosien ja teemojen kehittäjille.
   */
  define('WP_DEBUG', false);
  
  /* Siinä kaikki, älä jatka pidemmälle! */
  
  /** WordPress absolute path to the WordPress directory. */
  if ( !defined('ABSPATH') )
  	define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');
  
  /** Sets up WordPress vars and included files. */
  require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
  ?>
Esillä 2 vastausta, 1 - 2 (kaikkiaan 2)
 • Thread Starter RemyN

  (@remyn)

  Sainkin ongelman ratkaistua. Eli muillekin tiedoksi että kannattaa tehdä wp-config-sample.php-tiedoston muuttaminen wp-config.php:ksi esim. dreamweaverissa tms. koska ilmeisesti tiedosto muuttuu jos sen tallentaa esim. notepadissa. Olen aloittelija näissä jutuissa, joten viisaammat voivat kommentoida mikäli tietävät paremmin..

  Aivan oikean huomion olet tehnyt – Dreamweaverin lisäksi toinen hyvä vaihtoehto Notepadin korvaajaksi on Notepad++ http://notepad-plus-plus.org/

  Perus-Notepad lisäilee usein tiedostojen loppuun ”näkymättömiä merkkejä”, jotka aiheuttavat ”Warning: cannot modify header information” -virheilmoituksia.

Esillä 2 vastausta, 1 - 2 (kaikkiaan 2)
 • The topic ‘Warning: cannot modify header information’ is closed to new replies.