Accessibility

The WordPress community and the open source WordPress project is committed to being as inclusive and accessible as possible. We want users, regardless of device or ability, to be able to publish content and maintain a website or application built with WordPress.

WordPress aims to make the WordPress Admin and bundled themes fully WCAG 2.0 AA compliant where possible.

All new and updated code released in WordPress must conform with these guidelines as per the WordPress Accessibility Coding Standards. Some current features and functionality in development may not yet fully comply, and known issues are listed in the WordPress Trac “accessibility” focus.

While the WordPress project cannot guarantee that all Themes are compliant, the accessibility-ready themes have been checked by the Theme Review Team to ensure that these themes pass their basic accessibility requirements.

The Accessibility Team

The WordPress Accessibility Team provides accessibility expertise across the project to improve the accessibility of WordPress core and resources.

The Accessibility Handbook shares the best practices for web accessibility, a list of accessibility tools, the testing we do to improve WordPress, themes, and plugins, and how to get involved in WordPress accessibility.

To report an Accessibility issue you’ve encountered in WordPress or on WordPress.org, please see the Accessibility Handbook page on Reporting Accessibility Issues.

ATAG-lausunto

The Authoring Tool Accessibility Guidelines version 2.0, or ATAG, are a set of guidelines that govern how to create a tool for creating web pages that are both accessible and encourages the creation of accessible content.

WordPress accessibility coding standards vaativat uuden tai päivitetyn koodin joka vastaa Verkon sisällön saavutettavuuden ohjeistuksia (WCAG) versiota 2.0 tasolla AA. ATAG soveltuvuus on ylimääräinen tavoite WCAG soveltuvuuden lisäksi.

Sovelluksen, joka on täysin yhteensopiva ATAG 2.0:n kanssa, täytyy olla paitsi vammaisten henkilöiden käytettävissä vaan sen pitäisi myöskin sallia ja rohkaista kaikkia käyttäjiä luomaan käytettävissä olevaa sisältöä ja auttaa heitä korjaamaan käytettävyyden virheet ilman ylimääräisiä työkaluja tai lisäosia.

WordPress ei tällä ole soveltuva ATAG 2.0:n kanssa, mutta sitoutuu sellaisten ominaisuuksien etsintään, jotka ovat saavutettavissa ja jotka auttavat käyttäjiä luomaan saatavilla olevaa sisältöä pitkäaikaisen ATAG-soveltuvuuden tavoitteluun.