This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

Document Gallery

Kuvaus

Tämän lisäosan avulla käyttäjä voi sujuvasti luoda gallerian dokumenteista ja muista liitteenä olevista mediatiedostoista, hyvin samaan tapaan kuin on jo mahdollista tehdä kuvaliitteiden suhteen.

Lue lisää Asennus-välilehdeltä!

NOTE: After 6+ years dormant, we’re working to refresh Document Gallery for
modern WordPress installs. This version addresses major bugs. Further
revisions forthcoming, which will more deeply integrate functionality into
the WordPress editor.

Yhteistyökumppanit

 • WP Real Media Library: Document Gallery toimii saumattomasti yhdessä RML:n kanssa, kun apuna on
  tämä lisäosa.

Kääntäminen

Document Gallery on tähän mennessä käännetty 6 kielelle, luettelo alla.

Kehittäjät

Document Gallery sisältää ominaisuuksia, joiden ansiosta sen käyttö muiden lisäosien kanssa on helppoa. Ominaisuuksista kerrotaan tarkemmin Asennus-välilehden loppuosassa.

Jos tästä lisäosasta on ollut sinulle apua, ole hyvä ja kirjoita siitä arvio!

Kuvankaappaukset

 • Dokument Gallery integroituu suoraan WordPressin Mediakirjastoon.
 • Tavallisimpiin asetuksiin pääsee käsiksi suoraan mediakirjaston käyttöliittymästä, mutta muita asetuksia voi lisätä käsin gallerian lyhytkoodiin.
 • Tässä on esimerkki ”hienoista” pikkukuvista. Kukin kuva on kopio vastaavan dokumentin etusivusta.
 • Tässä on esimerkki sivusta, johon on lisätty useita dokumenttigallerioita (käyttäen ids-attribuuttia). Samalla siitä näkee, miltä kuvatiedostot näyttävät dokumenttigalleriassa. Huomaa, että kuvaus-kentässä voi käyttää HTML-kieltä, joten mahdollisuudet ovat rajattomat!
 • Tältä näyttää dokumenttigalleria, jossa attribuuttina on descriptions=false (oletus). Huomaa, että esitystyyli määräytyy käyttämäsi teeman perusteella.

Asennus

 1. Lataa document-gallery /wp-content/plugins/ -hakemistoon.
 2. Ota lisäosa käyttöön WordPress hallintapaneelin Lisäosat kohdassa
 3. Käytä [dg]-lyhytkoodia niissä artikkeleissa tai niillä sivuilla, joihin haluat lisätä dokumenttigallerian. Alla kerrotaan tarkemmin siitä, miten saat galleriasta sellaisen kuin haluat.

Document Galleryn asetukset

Jos haluat mukaan kaikki sopivat dokumentit, jotka ovat tietyn sivun tai artikkelin liitteinä, sinun on käytettävä artikkelissa seuraavaa lyhytkoodia: [dg].

Peruskäytön ohella lisäosan toimintaa voi muuttaa monin tavoin käyttämällä erilaisia attribuutteja, niistä osa on mainittu alla:

[dg [fancy=<true/false>] [attachment_pg=<true/false>] [descriptions=<true/false>] [order=<ASC/DESC>] [orderby=<**see below**>]]

Vaikka yllä oleva lyhytkoodi saattaa vaikuttaa kaikkea muuta kuin lyhyeltä, yksikään attribuutti ei ole pakollinen ja useimmat käyttäjät toteavat, että lisäosa täyttää tarpeet sellaisenaan, ilman yhtään lisäattribuuttia.

Oletusarvot

Dokumenttigallerian perustoiminnot saa määritettyä ohjausnäkymässä kohdasta Asetukset -> Dokumenttigalleria.

Siirry liitesivulle (attachment_pg) -asetus (Uutta versiossa 1.1)

Tämä asetus määrää, linkitetäänkö dokumentin kuvake suoraan itse tiedostoon vai sille sivulle, jonka liitteenä dokumentti on. Jos haluat, että käyttäjän on kuvaketta klikatessaan heti mahdollista ladata tiedosto, käytä tällöin asetusta attachment_pg=false (oletus). Jos liitesivulla on tietoa, johon haluat linkityksen osoittavan, käytä asetusta attachment_pg=true.

Kategoriat/Mukautettu luokittelu -asetus (Uutta versiossa 1.4)

categories-asetuksen ansiosta pystyt valitsemaan liitteitä niiden kategorian tai muun niille annetun ryhmätunnuksen, luokittelun perusteella. Kategorioihin tai itse määritettyyn ryhmään voi viitata yksinkertaisesti käyttämällä category=kategorian_nimi tai taxon_name=ryhmän_arvo -asetuksia. Yhdelle luokittelulle voi antaa useita, pilkulla toisistaan erotettuja arvoja. Huomaa, että jos ryhmän jokin arvo sisältää välilyöntejä, koko arvojoukko on sijoitettava lainausmerkkeihin.

Sarakkeet-asetus (Uutta versiossa 3.0)

Sarakkeet-asetus tekee sitä, miltä se kuulostaakin — määrää, kuinka monta saraketta valmis galleriasi sisältää. Arvolla columns=-1 sarakkeiden määrä on rajoittamaton. Toisin sanoen, vain yksi rivi, jossa ovat kaikki kuvakkeet.

Kuvaukset (descriptions) -asetus

Jos arvona on true, kukin dokumentti tulee omalle rivilleen ja dokumentin kuvaus sen viereen.

Huomaa: Tämä käyttää description-kenttää (kuvaus-kenttää), ei caption-kenttää (kuvateksti-kenttää). Ole huolellinen tallentaessasi dokumenttiesi tietoja.

Fancy-asetus (Uutta versiossa 2.0)

Jos arvona on true, yritämme luoda gallerian jokaiselle dokumentille pikkukuvan. Pikkukuvien luonnin onnistuminen riippuu lähinnä siitä, mitä ohjelmia palvelimesi tukee. Pääset hienosäätämään pikkukuvien luontiaseuksia ohjausnäkymän kohdasta Asetukset -> Dokumenttigalleria.

ID-asetus (Uutta versiossa 3.0)

Tämä asetus kertoo, minkä artikkelin/sivun liitteet haetaan. Jollei arvoa ole asetettu, haetaan sen artikkelin/sivun liitteet, jossa lyhytkoodia on käytetty.

Jollet halua rajata hakua artikkelin tai sivun perusteella, id=-1 tuo kaikki liitteet.

IDs-asetus (Uutta versiossa 1.2)

Tämä on kokeneiden WordPress-käyttäjien käyttöön tarkoitettu erikoisasetus. Jos tätä asetusta käytetään, lisäosa ei etsi liitteinä käytettyjä dokumentteja, vaan kaikki dokumentit, joiden ID sisältyy ids-attribuutin määrittelemään joukkoon (esim. ids=10,2,4,42).

Huomaa: Jos tätä attribuuttia käytetään, järjestys määräytyy ID-luettelon mukaan eikä menu_order-asetuksen mukaan, ellei järjestysperustetta erikseen kerrota.

Kuvat (images) -asetus (Uutta versiossa 1.2)

Tämä asetus kertoo lisäosalle, että sivun tai artikkelin kaikkien liitedokumenttien lisäksi on haettava sivun/artikkelin kaikki liitteenä olevat kuvat.

Ota mukaan/Jätä pois (include/exclude) -asetukset (Uutta versiossa 3.0)

Kuten asetusten nimet jo kertovat, niiden avulla voi yksilöidä, mitkä liitteet otetaan mukaan tai mitkä jätetään pois galleriasta. Liitteiden ID-kenttien arvot antaa attribuuteille pilkuin eroteltuina luetteloina, samaan tapaan kuin yllämainitun IDs-asetuksen kohdalla.

Määrä (limit) -asetus (Uutta versiossa 2.3)

Kuten asetuksen nimi jo kertoo, tällä arvolla rajataan galleriiaan haettavien dokumenttien määrää. Jos arvo on -1, määrää ei rajoiteta.

Sisältötyypit (mime_types) -asetus (Uutta versiossa 3.0)

Tämä on pilkuin erotettu luettelo kaikista MIME-tyypeistä, jotka otetaan mukaan galleriaan. Useimpien käyttäjien ei tarvitse muuttaa tätä arvoa.

Yksi esimerkki tämän asetuksen käytöstä voisi olla se, että haluat galleriaasi kuvia (kuvia ei tuoda galleriaan automaattisesti). Saat kuvia galleriaan, kun muutat asetukseksi
mime_types=application,video,text,audio,image
missä ”image” on ainoa eroavuus alkuperäiseen asetukseen verrattuna. Pystyt myös tekemään gallerian, joka sisältää pelkästään PDF-dokumentteja, muuttamalla asetukseksi mime_types=application/pdf.

Uusi ikkuna (new_window) -asetus (Uutta versiossa 3.2)

Jos arvona on true, kohde avataan uuteen ikkunaan/uudelle välilehdelle, kun jotain galleriasi dokumenttikuvaketta klikataan.

Järjestys (order) -asetus

Tämä asetus toimii yhdessä orderby-asetuksen kanssa, kun määritetään, näytetäänkö dokumentit nousevassa vai laskevassa järjestyksessä.

Järjestysperuste (orderby) -asetus

 • menu_order – Todennäköisesti haluat käyttää juuri tätä. Valikkojärjestys (menu order) on se, järjestys, jossa kuvakkeet näkyvät Lisää/Lataa mediagalleria -näkymässä. Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä yksinkertaisesti vain raahaamalla niitä hiirellä, kunnes ne ovat haluamassasi järjestyksessä. Vanhoissa WordPress-versioissa kuvakkeiden menu_order-järjestys määräytyi Lisää/Lataa mediagalleria -näkymässä tallennettujen kokonaislukujen perusteella. Kyseisille kokonaisluvuille tarkoitettuja kenttiä ei enää ole uusissa versioissa.
 • title – Järjestä dokumentin nimen mukaan.
 • date – Järjestä latauspäivämäärän mukaan.
 • modified – Järjestä muokkauspäivämäärän mukaan.
 • rand – Satunnainen järjestys.
 • ID – Järjestä artikkelin ID:n mukaan.
 • author – Järjestä author-kentän eli dokumentin tekijän mukaan.
 • name – Järjestä viitteen polkutunnuksen mukaan.
 • parent – Järjestä artikkelin/sivun yläsivun ID-arvon mukaan. (Hyödyllinen vain, jos käytetään yhdessä asetuksen localpost=false kanssa.)
 • comment_count – Järjestä kommenttien lukumäärän mukaan (käytettävissä WordPressin versiosta 2.9 alkaen).
 • none – Ei järjestetä (käytettävissä versiossa 2.8).
 • post__in – Käytä post__in-taulukkoon tallennettua ID-järjestystä artikkeleille.

Relaatio (relation) -asetus (Uutta versiossa 1.4)

Käytä relaatio-asetusta vain silloin, kun samalla käytät kategoriat/mukautetut taksonomiat -asetusta (katso edellä).

Kun käytössä on useita luokitteluita, tällä asetuksella määrätään, onko galleriaan haettavien liitteiden täytettävä kaikki annetut luokitteluehdot (AND) vai vähintään yksi ehdoista (OR).

HUOMAA: Tämä ei vaikuta luokittelujen avainsanojen keskinäisiin suhteisiin (esimerkiksi [dg category=x,y,z relation=AND] palauttaa kaikki liitteet, joiden kategoria on x, y, TAI z). Jos haluat galleriaan vain sellaiset liitteet, jotka kuuluvat kaikkiin kolmeen kategoriaan, sinun on käytettävä seuraavaa syntaksia: [dg category=x,y,z category_relation=AND]. Tämä *luokittelunimi_relation -syntaksi toimii kaikkien luokittelujen, eikä ainoastaan ”category.”-luokittelun kohdalla.*

Mukauta ulkoasua

Dokumenttigalleria sopii usein sellaisenaan mihin tahansa käyttämääsi teemaan. Mutta jos haluat muuttaa sen ulkoasua, Document Gallery tekee muuttamisen helpoksi. Mene vain Asetukset -> Dokumenttigalleria-valikosta galleria-asetuksiin ja kirjoita haluamasi CSS-koodi sille varattuun tekstiruutuun.

Katso style.css-tiedostosta, mitä kaikkia tunnisteita ja luokkia dokumenttigalleriassa käytetään.

Esimerkki

Sanotaan, että haluaisin lisätä dokumenttikuvakkeelle reunaviivan kuvakkeen oikeaan laitaan ja alalaitaan, mutta vain silloin, kun myös kuvaukset tuodaan näkyviin (jotta kuvake saadaan rajattua kuvaustekstistä). Jotta saisin sen tehtyä, minun tarvitsisi käyttää seuraavaa CSS-koodia:

.document-icon-wrapper.descriptions .document-icon{
  border-right: 1px solid #37824A;
  border-bottom: 1px solid #37824A;
}

Jos nyt haluaisin muuttaa äskeistä koodia niin, että samat reunat lisätäänkin kaikkiin dokumenttikuvakkeisiin huolimatta siitä, onko niille kuvausta vai ei, muuttaisin vain ensimmäistä riviä poistamalla descriptions-luokan, tähän tapaan:

.document-icon-wrapper .document-icon

Kehittäjät

Niille, joille sisältösuodattimet ovat vieraita, täällä on ohjeita, jotka sinun on hyvä lukea ennen kuin jatkat.

Suodata muodostettava HTML

Document Galleryn versiossa 2.2 olemme ottaneet käyttöön tehokkaamman HTML-koodimalliympäristön, jonka ansiosta kaikki koodi on suodatettavissa ja siten myös muunneltavissa, kun sivuston kehittäjä haluaa hallita gallerian ulkoasua ja toimintaa. Tarjolla on kolme eri suodatinta, joita voi käyttää gallerian eri osiin: dg_gallery_template, dg_row_template, and dg_icon_template. Näitä suodatettuja malleja käytetään, kun kukin galleria luodaan dynaamisesti.

Kullakin seuraavista suodattimista on boolean-tyyppinen argumentti, joka kertoo, sisältääkö luotava galleria myös kuvaustekstit. Tämän ansiosta voit käsitellä kuvaustekstit sisältäviä gallerioita eri tavalla kuin gallerioita, joissa ei ole kuvaustekstejä.

Jos haluat gallerioiden ympärille muuta sisältöä, käytä dg_gallery_template-suodatinta. Sen avulla saat sijoitettua muuta sisältöä ennen gallerioitasi tai niiden jälkeen. Suodattimella on kaksi erityistä avainsanaa, jotka korvataan gallerian tiedoilla, kun galleriaa luodaan. Avainsanan kuvaus on alla:

 • %id%: Tämän gallerian id-attribuutin arvo.
 • %class%: Tämän gallerian class-attribuutin arvo.
 • %data%: Gallerian data-* -attribuutit (yksi tai useampia), joita tarvitaan asiakaspuolen toimintoihin.
 • %rows%: Tämä avainsanan tilalle tuodaan dokumenttigallerian kaikki rivit. Kaikki, mitä ohjelmakoodissa on ennen tätä merkkijonoa, luodaan näytölle ennen galleriaa, ja kaikki, mitä koodissa on tämän merkkijonon jälkeen, luodaan gallerian jälkeen.

Jos haluat muuttaa sitä, miten gallerian rivit luodaan, dg_row_template on sitä varten. Tämän suodattimen avulla voit määritellä rivitasolla, miten galleria luodaan. Suodattimella on kaksi omaa avainsanaa, jotka korvataan rivikohtaisilla tiedoilla, kun galleria luodaan. Avainsanat ovat seuraavat:

 • %class%: Tämän rivin class-attribuutin arvo.
 • %icons%: Tämän rivin kuvaketiedot.

Jos haluat muokata HTML-koodia, jota on yksittäisten kuvakkeiden ympärillä, käytät dg_icon_template-suodatinta. Suodattimelle välitetään kaksi argumenttia. Niiden avulla voidaan saada lisätietoa dokumentista, jota käytetään kyseisen kuvakkeen luomiseen. Ensimmäinen argumentti on boolean-tyyppinen, ja se kertoo, käytetäänkö kuvakkeen kanssa kuvaustekstejä. Toinen argumentti on kokonaisluku-tyyppinen WordPress-liitteen ID. Sitä voi käyttää, kun halutaan hakea lisää kyseiseen dokumenttiin liittyvää tietoa. Suodattimella on viisi erityistä avainsanaa, jotka korvataan dokumenttikohtaisilla tiedoilla, kun galleria luodaan. Avainsanat ovat seuraavat:

 • %date%: Päivä, jolloin liite tallennettiin WordPressiin.
 • %description%: Liitteen kuvausteksti (on olemassa vain silloin, kun kuvauksia käsitellään ohjelmakoodissa).
 • %extension%: Dokumentin tiedostopääte.
 • %img%: verkko-osoite/URL, joka osoittaa siihen kuvaan, joka halutaan näkyviin.
 • %link%: URL, jonka sisältö haetaan, kun käyttäjä klikkaa kuvaketta.
 • %path%: Dokumentin hakemistopolku.
 • %size%: Tiedoston koko helposti ymmärrettävässä muodossa, luvun muotoiluun käytetään size_format-funktiota.
 • %target%: Ankkurin target-attribuutin arvo (esim.: _blank, _self).
 • %time%: Kellonaika, jolloin liite tallennettiin WordPressiin.
 • %title%: Liitteen nimi, ymmärrettävässä muodossa.
 • %title_attribute%: Liitteen nimi (katso yllä) lainausmerkeissä, eli niin, että sen kanssa voi turvallisesti käyttää HTML-komentoja.

Allaolevassa esimerkissä käytetään kaikkia kolmea suodatustoimintoa. Suodatukset muuttavat tietojen esitystavan lohko- eli div-pohjaisesta taulukkopohjaiseksi. Dokumenttien latauspäivät tuodaan taulukon vasempaan sarakkeeseen ja nimet linkkeinä oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Taulukossa ei näytetä kuvakkeita.

function dg_gallery_template($gallery, $use_descriptions) {
   if ( ! $use_descriptions ) {
     $gallery = '<table id="%id%" class="%class%" %data%>%rows%</table>';
   }
   return $gallery;
 }
 add_filter( 'dg_gallery_template', 'dg_gallery_template', 10, 2 );

 function dg_row_template($row, $use_descriptions) {
   if ( ! $use_descriptions ) {
     $row = '<tr class="%class%">%icons%</tr>';
   }
   return $row;
 }
 add_filter( 'dg_row_template', 'dg_row_template', 10, 2 );

 function dg_icon_template($icon, $use_descriptions, $id) {
   if ( ! $use_descriptions ) {
     $icon = '<td>%date%</td><td><a href="%link%" target="%target%"><span class="title">%title%</title></td>';
   }
   return $icon;
 }
 add_filter( 'dg_icon_template', 'dg_icon_template', 10, 3 );

Suodata pikkukuvien luontimetodit

Document Gallery tarjoaa käyttöön dg_thumbers-suodattimen, jonka avulla sivuston kehittäjät voivat lisätä, poistaa tai jopa järjestää uudelleen metodeja, joita käytetään pikkukuvan luomiseen tietystä liitteestä.

Suodatettava arvo on DG_AbstractThumber-objekteista muodostuva taulukko. Sinun on hyvä tutustua tarkemmin tähän abstraktiin luokkaan, joka löytyy Document Galleryn inc/thumbers-hakemistosta, jotta tiedät, miten käyttää oikein abstrakteja metodeita. Huomaat, että DG_AbstractThumber::init() hoitaa singleton-instanssin luomisen luokastasi (voit tosin halutessasi valita, ettei näin tehdä). Rekisteröidäksesi oman DG_AbstractThumber-versiosi init()-metodia käyttäen sinun tarvitsee vain käyttää SinunThumberLuokkasi::init()-kutsua, ja kaikki, mitä tarvitaan, jotta sinun thumberisi tulee mukaan dg_thumbers-suodattimeen, tehdään valmiiksi sinun puolestasi.

Seuraavana on esimerkki, joka on poimittu Document Galleryn lähdekoodista (pienin, luettavuutta parantavin muutoksin). Esimerkissä lisätään toiminto, jolla luodaan pikkukuva kaikille WordPressin tukemille audio-/videotiedostotyypeille.

class ImageThumber extends DG_AbstractThumber {

  /**
   * @return string[] The extensions supported by this thumber.
   */
  protected function getThumberExtensions() {
    return array( 'jpg', 'jpeg', 'jpe', 'gif', 'png' );
  }

  /**
   * @param string $ID The attachment ID to retrieve thumbnail from.
   * @param int $pg Unused.
   *
   * @return bool|string False on failure, URL to thumb on success.
   */
  public function getThumbnail( $ID, $pg = 1 ) {
    $options = DG_Thumber::getOptions();
    $ret   = false;

    if ( $icon = image_downsize( $ID, array( $options['width'], $options['height'] ) ) ) {
      $ret = $icon[0];
    }

    return $ret;
  }

  /**
   * @return int An integer from 0 to 100. Higher priorities will be attempted before lower priority thumbers.
   */
  public function getPriority() {
    return 100;
  }
 }

 // tells DG_AbstractThumber to create an instance of the class and apply to dg_thumbers filter
 ImageThumber::init();

Document Galleryn oman CSS:n suodattaminen

Jos haluat korvata Document Galleryn tyylimäärittelyt kokonaan omalla CSS:lläsi, voit estää lisäosan omien CSS-muotoilujen käyttöönoton asettamalla dg_use_default_gallery_style-suodattimen paluuarvoksi arvon ”false”, tähän tapaan:
add_filter(’dg_use_default_gallery_style’, ’__return_false’);

HUOMAA: Tämä EI kuitenkaan poista käytöstä sellaisia CSS-muotoiluja, jotka on määritelty lisäosan asetussivulla:
Ohjausnäkymä -> Asetukset -> Document Gallery

Muokkaa gallerian hakulausetta

Jos haluat muuttaa hakulausetta, jota Document Gallery käyttää galleriaan tuotavien liitteiden hakemiseen, se onnistuu dg_query-toiminnon avulla. Toiminnon nimi ja parametrit ovat
function dg_query(&$query, $taxa, &$excluded_keys, &$errs).
Kunkin parametrin kuvaus on alla:

 • &$query: Tämä on muokattava hakulause. Sitä voi muuttaa WordPress Codex -sivulla kerrotuin tavoin.
 • $taxa: Luettelo sellaisista avain/arvo-pareista, jotka välitetään argumentteina [dg]-lyhytkoodille ja jotka eivät kuulu lisäosan tunnistamiin attribuutteihin.
 • &$excluded_keys: Luettelo avaimista, jotka DG:n on jätettävä käsittelemättä. Jos laajennuksesi käyttää jotain avainta, jota ei ole tarkoitettu DG:n käsiteltäväksi, avaimen on oltava mainittuna tässä luettelossa.
 • &$errs: Luettelo virheistä. Jos jokin menee pieleen, tähän luetteloon on lisättävä kuvaus siitä, mitä tapahtui.

UKK

K: Käytän luokitteluja, mutta galleriassani ei näy mitään.

V: Muista, että Document Gallery hakee oletusarvoisesti vain kyseisen artikkelin/sivun liitteet. Jos haluat mukaan muitakin liitteitä, sinun on myös kerrottava Document Gallerylle, että sen on etsittävä muualtakin, tähän tapaan: [dg id=-1 category="Minun hieno kategoriani"].

K: Palvelimelleni on asennettu Ghostscript, mutta se ei toimi!

V: Document Gallery tekee hyvää työtä tutkiessaan, minne Ghostscript on asennettu, mutta joissakin asennuksissa se saattaa tarvita hieman apua. Varmistaaksesi asian klikkaa ohjausnäkymän valikosta kohtaa Asetukset -> Dokumenttigalleria ja katso, onko Ghostscript-valintaruudun vieressä maininta siitä, ettei palvelintasi ole asetettu käyttämään Ghostscriptiä. Jollei tätä mainintaa näy, siirry samalla sivulla olevalle Lisäasetukset-välilehdelle ja tarkista, onko Ghostscript-polku asetettu. Jos polku puuttuu, sinun on lisättävä Ghostscript-asennuksesi sijainti (esim: /usr/local/bin/gs) käsin sille varattuun kohtaan. Kun tallennat muutoksen, ensimmäisellä välilehdellä olevan Ghostscript-valintaruudun pitäisi muuttua aktivoiduksi.

K: Miksi kaikki dokumenttikuvakkeeni ovat yhdessä sarakkeessa?

V: Jos oletetaan, ettet ole asettanut columns-attribuutin arvoksi ykköstä, ilmiö aiheutuu todennäköisesti siitä, että dokumenttien kuvaukset on määritetty otettaviksi käyttöön. Korjataksesi ongelman sinun tarvitsee vain lisätä lyhytkoodiin descriptions=false (esim: [dg descriptions=false]).

K: Miksi tietty pikkukuvien luontimenetelmä on käytettävissä yhdessä WordPress-asennuksessani, muttei toisessa?

V: Document Gallery tekee taustalla kovasti töitä varmistaakseen, että se saa käyttöön joka palvelimella mahdollisimman monta vaihtoehtoa, mutta jotkut palvelimet eivät vain pysty tekemään kaikkia niitä asioita, joita tällä lisäosalla voisi tehdä. Document Gallery tunnistaa, milloin palvelin ei pysty tekemään jotain (esimerkiksi käyttämään Ghostscriptiä), ja poistaa vastaavan asetuksen käytöstä. Jos sitten myöhemmin muutat palvelintasi niin, että se pystyy käsittelemään tällaista käyttämätöntä pikkukuvien luontimenetelmää, Document Gallery tunnistaa muuttuneen tilanteen ja laittaa asetuksen taas käyttöön lisäosan Yleistä-välilehdellä. Sinun on tosin vielä sen lisäksi käytävä asettamassa kyseinen vaihtoehto valituksi, jotta Document Gallery tietää käyttää tätä juuri aktivoitua vaihtoehtoa.

K: Miksi Ghostscript on paljon nopeampi kuin Imagick?

V: Ero syntyy siitä, miten nämä kaksi ohjelmaa toimivat. Imagick itse asiassa siirtää taustalla PDF:ien käsittelyn Ghostscriptille, mutta se ei tee sitä älykkäästi. Ennen kuin se siirtää PDF:n, se lukee tiedoston koko sisällön muistiin. Koska me tarvitsemme vain yhden sivun pikkukuvan luomiseen, tehty työmäärä on paljon suurempi kuin mitä olisi tarpeen. Ghostscript taas pystyy lukemaan tiedostosta yhden sivun ja tekee siten pikkukuvan paljon vähemmällä vaivalla.

Arvostelut

14.6.2024
Although some administration functions are missing, this plugin is operational on recent versions of WP. I haven’t found the equivalent elsewhere, so it’s a shame it’s not being maintained.
5.4.2022
This plugin should be taken offline since its not working with current WP versions
19.2.2022
There are two current issues: 1) Prior to PHP 7.4 the code could include the parameters in any order in the ”Implode” argument. Now, the glue string has to be declared first and the array second (for this plugin, [implode( $ids, ’, ’ )] should say [implode(’, ’,$ids,)]. 2) When clicking back into a tab previously clicked, the content disappears. Reloading the page restores the content, but the same behavior exists (disappears again when a tab is clicked back into). Otherwise, the plugin is handy and works well.
10.2.2022
As-is, the plugin (version 4.4.3) is not compatible with Wordpress 5.9. It would needs updating. Installing is OK, however when Creating a Document Gallery, nothing gets inserted. But there’s a workaround : install the plugin ’Classic Editor’, then from the (Gutenberg) editor, insert a ’Classic bloc’, add a Media, then Create Document Gallery. The gallery displays fine in the preview/published page. More details in the plugin support forum, topic ”WordPress 5.0 Compatibility”. Document Gallery is a great plugin, making nicely online a bunch a PDF files coming from scanned club magazines (optimized & searchable thanks to ocrmypdf).
Lue kaikki 111 arvostelua.

Avustajat & Kehittäjät

“Document Gallery” perustuu avoimeen lähdekoodiin. Seuraavat henkilöt ovat osallistuneet tämän lisäosan kehittämiseen.

Avustajat

“Document Gallery” has been translated into 3 locales. Kiitoksia kääntäjille heidän työstään.

Käännä “Document Gallery” omalle kielellesi.

Oletko kiinnostunut kehitystyöstä?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Muutosloki

Features For The Future

Kun haluat nähdä luettelon tulossa olevista ominaisuuksista tai sinulla on Document Galleryä koskeva kehitysidea, käy tutustumassa vianseurantajärjestelmäämme.

4.4.4

 • Bug Fix: We’re BACK! After 6+ years dormant, we’re working to make Document Gallery fully
  functional with current WordPress versions. This initial minor release addresses major bugs.
  Future more major revisions forthcoming, which will provide deeper integration with the current
  WordPress editor.

4.4.3

 • Bug Fix: The pagination logic was not working correctly, resulting in the gallery not returning to the
  top after changing to a new page in some situations.

4.4.2

 • Muutos: Kun sivutus on käytössä galleriassa ja siirrytään seuraavalle galleriasivulle, uusi sivu vieritetään automaattisesti sivun alkuun.
 • Muutos: Lisätty dg_icon template-suodattimeen tuki %author%-avainsanalle.

4.4.1

 • Muutos: Lisätty dg_icon_template-suodattimeen tuki %date%– ja %time%-avainsanoille.

4.4

 • Muutos: Päivitetty Document Galleryä niin, että se toimii yhdessä WP Real Media Library -lisäosan kanssa.
  Avuksi tarvitaan vain RML/DG-lisäosa. Asenna se, niin pystyt käyttämään RML-kansioitasi suoraan Document Gallerystä!

4.3.2

 • Virheenkorjaus: Virhe, joka ilmeni muokattaessa galleriaa artikkelimuokkaimessa, on korjattu.
 • Tiedoksi: WordPressistä on nyt oltava versio 4.2 entisen 4.1:n sijasta.

4.3.1

 • Muutos: WordPress 4.7 sisältää valmiin tuen PDF-pikkukuville. Document Gallery oli jo jossain määrin käyttänyt tätä WordPressin tarjoamaa tukea, mutta tämä päivitys varmistaa, että DG saa täyden hyödyn WordPressin ytimen uusista toiminnoista. Päivitys sisältää myös muutoksia, joiden ansiosta vanhemmatkin WordPress-asennukset, joissa Document Gallery on käytössä, hyötyvät joistakin näistä uusista herkuista.
 • Testattu versioon: Document Gallery on testattu WP:n versiossa 4.7. Suuret kiitokset
  Bjarnelle testausavusta.
 • Muistutus: Muistathan, että käyttämällä Thumber.co-palvelua yhdessä Document Galleryn kanssa saat huomattavasti lisättyä tuettujen tiedostotyyppien määrää (esim. Word, PowerPoint, Publisher ja Photoshop). Thumber.co tarjoaa ilmaisen, yhden viikon mittaisen kokeilujakson, mikäli haluat kokeilla palvelua ennen sen tilaamista!

4.2.6

 • Virheenkorjaus: Document Galleryä ei pystynyt poistamaan joistakin WordPress-järjestelmistä. Tämä on nyt korjattu.

4.2.5

 • Virheenkorjaus: Korjaa ongelman, joka aiheutti sen, että gallerian esikatselunäkymä jumittui latausvaiheeseen.

4.2.4

 • Testattu versioon: Document Gallery on testattu WP:n versiossa 4.6.
 • Virheenkorjaus: Korjaa virheen, jonka vuoksi gallerian esikatselunäkymä jäi latautumatta editoriin tietyissä tilanteissa.

4.2.3

 • Virheenkorjaus: Ghostscript-pikkukuvien luominen epäonnistui joillakin palvelimilla silloin, kun liitetiedoston nimi sisälsi muitakin kuin ASCII-merkkejä. Kevin Hock löysi vian JA keksi siihen ratkaisun. Kultatähti kiitokseksi!

4.2.2

 • Virheenkorjaus: Pikkukuvien luominen Ghostscriptiä käyttäen epäonnistui eräässä harvinaisessa tilanteessa. Kiitos, sigvevidnes, ongelman havaitsemisesta!

4.2.1

 • Virheenkorjaus: Thumber.co-salausavaimen tarkistuksessa oli virhe, joka on nyt korjattu.

4.2

 • Muutos: Lisätty tuki tax_name_include_children-attribuutille kuten John pyysi. Kiitos ehdotuksesta!
 • Muutos: Thumber.co-salausavainta ei enää näytetä ylläpitonäkymän asetusluettelossa, jotta kukaan ei epähuomiossa kopioisi sitä muiden tietojen joukossa tukifoorumille kirjoittaessaan.

4.1.14

 • Virheenkorjaus: Thumber.co-tilausten tallennustoiminto ei toiminut tietyissä tapauksissa. Toimintoa on muutettu niin, että se toimii nyt oikein kaikissa tilanteissa.

4.1.13

 • Muutos: HostGator-asiakkailla ilmeni ongelmia, kun Document Gallery oli käytössä. Asiakkaiden HTTP-yhteys katkeili, mikä aiheutti muun muassa sen, ettei lisäosia pystynyt päivittämään. Tässä versiossa toimintoja on muutettu niin, että yritetään ohittaa HostGator-ympäristön luoma ongelmatilanne. Asiaa työstetään edelleen HostGatorin kanssa, jotta ongelmaan löydettäisiin pysyvämpi ratkaisu.

4.1.12

 • Virheenkorjaus: Korjattu ongelmia, joiden vuoksi gallerian esikatselumahdollisuus puuttui editorista, kun käytettiin tietynlaisia lyhytkoodeja.

4.1.11

 • Virheenkorjaus: Korjaa virheen, joka aiheutti erilaisia ongelmia, esimerkiksi sen, etteivät Jetpack ja WordPressin osat toimineet oikein.

4.1.10

 • Virheenkorjaus: Korjattu mediakirjaston vedä ja pudota-toimintoon liittyviä ongelmia.

4.1.9

 • Virheenkorjaus: Korjattu IMagick-pikkukuvien luomiseen liittyviä ongelmia.
 • Muutos: Parannettu pikkukuvien luontia liitteenä käytetyistä kuvista (pitäisi toimia nopeammin & luotettavammin).

4.1.8

 • Virheenkorjaus: Liiteenä käytetyistä kuvista tehtävien pikkukuvien käsittelyssä oli pieni virhe. Se on korjattu.

4.1.7

 • Virheenkorjaus: Tietyillä hallintasivuilla oli pieni virhe, joka on nyt korjattu.

4.1.6

 • Muutos: Lisätty lisäosasivulle huomautus, joka näytetään, kun käytössä on versiota 5.3 vanhempi PHP-versio.
 • Virheenkorjaus: Korjattu ”class not found”-virheilmoituksen aiheuttanut virhe.

4.1.5

 • Virheenkorjaus: Eräiden sellaisten käyttäjien pikkukuvat, jotka päivittivät versiosta 4.0 versioon 4.1.x, vahingoittuivat päivityksen aikana. Ongelma korjaantuu tässä versiossa.

4.1.1 & 4.1.2 & 4.1.3 & 4.1.4

 • Virheenkorjaus: Korjattu erilaisia virheitä, joista oli tullut palautetta version 4.1 julkaisemisen jälkeen.

4.1

 • Muutos: Vihdoin ja viimein Document Galleryyn on taas lisätty tuki Microsoft Office -tiedostoille (Word, PowerPoint, Publisher, Visio) ja liudalle muita tiedostomuotoja. Tuki on toteutettu käyttäen Thumber.co-palvelua. Pientä maksua vastaan voit tehdä kuvat kaikista liitteistäsi käyttäen tätä palvelua, joka on suunniteltu toimimaan hyvin Document Galleryn kanssa. Thumber.co tarjoaa ilmaisen, 7 päivän mittaisen kokeilujakson, joka koskee perustason tilauksia. Tarjous on voimassa rajoitetun ajan. Jollet pidä palvelusta, peruutat vain tilauksen, eikä sinun tarvitse maksaa mitään.
 • Muutos: Sivutusosio sisältää nyt muutakin kuin vain ”edellinen”- ja ”seuraava”-vaihtoehdot, niin että pitkien, monisivuisten gallerioiden selaaminen käy nopeammin. Lisäksi sivutusmerkintöjä ei enää näytetä, jos galleriassa on liitteitä vähemmän kuin sivullinen, vaikka sivutus olisikin käytössä.
 • Muutos: Muutettu voimakkaasti eräitä ydintoimintoja, joiden ylläpitäminen oli muuttunut erittäin hankalaksi. Useimpien käyttäjien toimintaan muutos ei vaikuta mitenkään. Ainoan poikkeuksen muodostavat ne käyttäjät, jotka ovat käyttäneet dg_thumbers-suodatinta. Jos olet käyttänyt kyseistä suodatinta, sinun on muutettava joitakin asioita. Tällöin sinun kannattaa lykätä lisäosan päivittämistä, kunnes saat kaikki kohdat, joissa suodatin on käytössä, muutettua toimimaan uusien oletusarvojen mukaisesti.

4.0

 • Muutos: WordPressin editorissa näytetään koko gallerian sisältö.
 • Muutos: Voit nyt lisätä gallerioihisi sivutuksen. Tästä on hyötyä erityisesti suurten, satoja liitteitä sisältävien gallerioiden kohdalla. Saat galleriaan sivutuksen yksinkertaisesti käyttämällä limit=## -asetusta.
 • Muutos: Kaikki CSS- & JavaScript-koodit tiivistetään, jotta sivustosi latautuu mahdollisimman nopeasti.
 • Muutos: Kun luot galleriasi luokitteluje (esim. mediakategoriat) perusteella, voit nyt käyttää termin polkutunnusta sen nimen sijasta. Kiitos, andremalenfant, kun ehdotit tätä!
 • Muutos: Gallerian rakennetta on selkiytetty, niin että siihen voi helpommin soveltaa erilaisia tyylimäärittelyjä, mikäli käytät muokattua CSS-tyyliä. HUOMAA: Muuttunut rakenne saattaa aiheuttaa virheitä olemassaolevissa CSS-määrittelyissä tai PHP-suodattimissa, joten tarkista toimivuus, jos käytät mukautettuja CSS-tyylejä tai PHP-suodattimia.
 • Virheenkorjaus: Tapa, jolla DG -pikkukuvia käsiteltiin välimuistissa, toimi huonosti. Välimuistin alkuperäinen toimintamalli aiheutti sen, että ongelmia syntyi erityisesti laajoissa sivustoissa sekä sivustoilla, joilla oli paljon liikennettä. Tämän vuoksi myös virheiden jäljittäminen oli vaikeaa. Ongelman vuoksi koko muistiintallennuksen käsittely on laitettu uusiksi, minkä ansiosta gallerioiden luominen sujuu nopeammin ja luotettavammin.
 • Korjaus: Rivien järjestäminen tiedoston nimen perusteella ei toiminut dokumenttigalleria-asetusten ”Pikkukuvien hallinta”-välilehdellä. Tämä on korjattu.
 • Korjaus: Limit-attribuutti ei toiminut, kun käytettiin myös ids– tai include-attribuutteja. Tämä on korjattu.
 • Testattu versioon: Document Gallery on testattu WP 4.4:n beta-versiossa.

HUOMAA: Kaikki aikaisemmat muutokset löytyvät CHANGELOG.md -tiedostosta.